نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

مرزها از مفاهیم دائمی و ماندگار در جغرافیای سیاسی ‌می‌باشند و نقش مهمی در زندگی اجتماعی- اقتصادی ساکنان پیرامون خود دارند. مرز میان دو کشور ایران و عراق همواره در شکل‌دهی به مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم مرزنشین نقش اساسی داشته است. این مرز گاهی زمینۀ تنش و زمانی نیز زمینۀ همکاری دو کشور را فراهم ساخته است. استان کرمانشاه با بیش‌از 3۷۰ کیلومتر مرز بین‌المللی مشترک با کشور عراق، داشتن شش شهرستان مرزی با ظرفیت‌های بالای طبیعی و انسانی (منابع معدنی، نفت، کشاورزی، تفاوت‌های مرزی و تنوعات قومی-مذهبی و...) از اهمیت ژئوپلیتیکی خاصی برخوردار است. این مقاله با روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و به‌صورت مطالعۀ اسنادی و کتابخانه‌ای با نگاهی ژئوپلیتیکی-استراتژیکی به بررسی مرزهای استان کرمانشاه می‌پردازد. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که هر چند ژئوپلیتیک حاکم، در شرایط فعلی مبتنی‌بر صلح است؛ اما پاره‌ای از تهدیدات هنوز در جای خود باقی مانده است و احتمالاً در آینده نیز به‌دلیل ماهیت مرز بر میزان آن افزوده خواهد شد؛ ازاین‌رو توجه به هوشمندسازی، دیوارسازی و تقویت سازه‌ها در مرز بین دو کشور با توجه به روند روبه‌رشد تهدیدهای نظامی-اجتماعی، از‌جمله ضروریات اصلی نهادهای رسمی کشور است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • dr.mohamad raoof heydarifar 1
  • eghbal pahkideh 2

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -