تعداد مقالات: 437
176. ارزیابی و سنجش اثرات احداث شبکۀ ارتباطی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و محیطی شهروندان موردشناسی: روستا- شهرِ شاهو

دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 91-106

10.22111/gaij.2018.3627

دکتر علی‌‌ شمس‌الدینی؛ دکتر حامد قادرمرزی؛ دکتر داود جمینی


178. تحلیلی بر عملکرد شهرهای میانی در توسعۀ منطقه‌ای (مورد شناسی: شهر بابل)

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 91-106

10.22111/gaij.2018.4326

دکتر حسن احمدی؛ مائده مهدوی؛ دکتر پری شکری فیروزجاه


179. تحلیل نقش عوامل مؤثر بر قیمت زمین با استفاده از مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی(GWR) (مورد شناسی: شهر بابلسر)

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 93-112

10.22111/gaij.2019.4707

عامر نیک پور؛ مرتضی رضازاده؛ فاطمه الهقلی تبار نشلی


183. تحلیل فضایی دسترسی به پارک و فضای سبز در خمینی‌شهر

دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 105-124

10.22111/gaij.2019.5132

عباسعلی آروین؛ قاسم قائدی؛ حمیدرضا اسدی


188. بررسی روند تغییرات پوشش اراضی شهر اراک دورۀ زمانی 2011 -1973

دوره 6، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 43-54

10.22111/gaij.2016.2439

حمیدرضا تلخابی؛ دکتر پرویز ضیائیان فیروزآبادی؛ دکتر محمد سلیمانی مهرنجانی؛ دکتر احمد زنگانه


189. مطالعۀ روند تغییرات سکونت جمعیت در مجموعۀ شهری تهران

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 47-60

10.22111/gaij.2012.698

فروغ خزاعی نژاد؛ دکتر مهدی قرخلو


190. تحلیلی بر ارزیابی کیفیت پایداری اجتماعی در نواحی دو و سه شهر سبزوار

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 47-70

10.22111/gaij.2015.1913

دکتر سید هادی حسینی؛ کاظم علی آبادی؛ دکتر علیرضا حمیدیان


191. ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان ارومیه جهت توسعۀ شهری با استفاده از ANP و GIS

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 47-62

10.22111/gaij.2016.2833

دکترحسین نظم‌فر؛ دکترمیرنجف موسوی؛ احمد آفتاب؛ علی عشقی


192. تحلیلی بر مفهوم کیفیت زندگی شهری در شهر بابلسر

دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 49-76

10.22111/gaij.2012.886

دکتر محمدتقی رهنمایی؛ امین فرجی ملائی؛ دکتر حسین حاتمی نژاد؛ آزاده عظیمی


194. ارزیابی ترجیحات گروه های متفاوت سنی از مناظر بصری پارک ملت زاهدان

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 49-68

10.22111/gaij.2014.1388

دکتر خدارحم بزی؛ دکتر غلامعلی خمر؛ دکتر اکبر کیانی؛ محمدعلی میرشکاری؛ پیمان گلچین


195. سنجش ارزش‏های محیطی اثرگذار بر رضایتمندی از محل سکونت، مورد شناسی: محدودۀ معالی‏آباد شیراز

دوره 4، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 49-66

10.22111/gaij.2014.1542

دکتر حسن ایزدی؛ سپیده برزگر؛ دکتر عبدالرضا پاکشیر؛ دکتر خلیل حاجی پور


197. بررسی میزان رضایت‌مندی از کیفیت خدمات سازمان‌های متولی مدیریت محلی روستایی در شهرستان ایجرود (استان زنجان)

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 51-70

10.22111/gaij.2013.1088

دکتر علی‌اکبر عنابستانی؛ دکترحمید شایان؛ رضا خسروبیگی؛ دکتر علی اکبر تقی لو؛ یوسف خدایی


199. ارزیابی توان منطقۀ حفاظت شده قرخود برای گردشگری گسترده و متمرکز

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 53-68

10.22111/gaij.2016.2368

مجتبی قدیمی؛ دکتر منصوره ملکیان؛ دکتر علیرضا سفیانیان


200. جهانی شدن ارتباطات و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر مرزهای غربی

دوره 4، شماره 10، بهار 1393، صفحه 55-72

10.22111/gaij.2014.1478

دکتر زهرا پیشگاهی فرد؛ حسین خالدی؛ بهادر غلامی؛ یاسر ابراهیمی