تعداد مقالات: 437
426. نمایه مقالات سال 1395

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 215-220

10.22111/gaij.2016.2968


427. تحلیل اثرگذاری مزیت‌‌های جغرافیایی در توسعۀ پایدار روستایی شهرستان خرم‌‌آباد

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 1-20

10.22111/gaij.2020.5633

اکرم قنبری؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ فرهاد عزیزپور


429. ارزیابی کیفی طراحی عناصر اصلی ساخت فضایی شهرها در شهرهای ایرانی-اسلامی (مورد شناسی: کلان‌شهر تبریز)

دوره 10، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 27-48

10.22111/gaij.2020.5392

محمود محمودی‌نژادی؛ بختیار عزت‌پناه؛ کریم حسین‌زاده دلیر


430. بررسی و شناخت اثر خارخانه بر میزان سرعت باد در مسکن بومی سیستان

دوره 10، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 49-64

10.22111/gaij.2020.5451

ابوالفضل حیدری؛ جمشید داوطلب


431. تحلیل کمّی الگوی رشد کالبدی- فضایی شهر اراک

دوره 10، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 65-84

10.22111/gaij.2020.5453

فاطمه اسمعیل‌پور؛ محمدحسین سرائی؛ نجما اسمعیل‌پور


432. آسیب‌‌‌شناسی فرا روش پژوهش‌‌های زیست‌‌پذیری در مقیاس کلان‌‌شهرهای ایران

دوره 10، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 85-106

10.22111/gaij.2020.5454

اسماعیل علی‌اکبری؛ نفیسه مرصوصی؛ مجید اکبری