نویسنده = �������� �������� ��������
ارزیابی شاخص‌های اقتصادی محلات منطقۀ 15 کلان‌شهر تهران

دوره 11، شماره 38، فروردین 1400، صفحه 243-266

10.22111/gaij.2021.6214

بتول حسین پور؛ هوشنگ ظهیری؛ میثم موسایی