نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی در شهر یاسوج با استفاده از سنجش از دور

دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 111-126

10.22111/gaij.2015.2166

دکتر کمال امیدوار؛ مهدی نارنگی فرد؛ حجت الله عباسی


2. آثار تغییرات سطح دریاچۀ مهارلو بر میزان رطوبت و دمای هوای شهر شیراز

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 215-230

10.22111/gaij.2015.1922

دکتر غلامعلی مظفری؛ مهدی نارنگی فرد