نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثرات شهرگرایی بر تغییر و تحولات سبک زندگی زنان روستایی مورد شناسی: شهرستان الشتر

دوره 10، شماره 37، زمستان 1399، صفحه 143-166

10.22111/gaij.2020.5960

محمد حجی‌‌پور؛ احمد رومیانی؛ معصومه نظری‌‌شیخی؛ سمیه حق‌‌نظری؛ هادی نیازی