نویسنده = ���������������� �������� ��������
آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی در شهر یاسوج با استفاده از سنجش از دور

دوره 5، شماره 16، مهر 1394، صفحه 111-126

10.22111/gaij.2015.2166

دکتر کمال امیدوار؛ مهدی نارنگی فرد؛ حجت الله عباسی


بررسی الگوهای همدیدی سیلاب¬های رودخانۀ بوانات مروست در استان یزد

دوره 3، شماره 8، مهر 1392، صفحه 27-40

10.22111/gaij.2013.1285

دکتر کمال امیدوار؛ حمیده دهقان؛ منوچهر فرودی