نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوهای همدیدی سیلاب¬های رودخانۀ بوانات مروست در استان یزد

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 27-40

10.22111/gaij.2013.1285

دکتر کمال امیدوار؛ حمیده دهقان؛ منوچهر فرودی