نویسنده = ������������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. امکان سنجی کشت کلزا در شهرستان ایذه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 101-114

10.22111/gaij.2013.1289

دکتر جواد میکانیکی؛ علی اشرفی؛ حجت ا... صادقی