نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ترجیحی شهروندان نسبت به پارک‌های شهری نورآباد بر اساس رویکردهای جغرافیایی (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی)

دوره 4، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 113-134

10.22111/gaij.2014.1670

دکتر غلامعلی خمر؛ دکتر اکبر کیانی؛ مینا امیری نژاد؛ محمدعلی میرشکاری