نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل میزان ریسک پذیری سکونتگاه‌های شهری استان لرستان از خطر زلزله

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 1-14

10.22111/gaij.2014.1385

دکتر صفر قائدرحمتی؛ دکتر احمد خادم الحسینی؛ طاهره سیاوشی