نویسنده = ���������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی تالاب های پل دختر به روش پرالونگ

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 69-82

10.22111/gaij.2014.1389

دکتر شهرام روستایی؛ زینب بهرامی