نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شاخص‌‌های فضایی-کالبدی شهر مشهد در راستای تبدیل‌شدن به شهر دوستدار سالمند

دوره 5، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 177-196

10.22111/gaij.2015.2078

دکتر سید هادی زرقانی؛ دکتر امید علی خوارزمی؛ لیلا جوهری