نویسنده = ���������������� �������� ����������
واکاوی موانع و چالش‌های توسعه‌ی گردشگری روستایی در منطقه دنا؛ دیدگاه جامعه‌ی میزبان

دوره 4، شماره 10، فروردین 1393، صفحه 113-128

10.22111/gaij.2014.1482

مهندس محسن مهدیان بروجنی؛ دکتر مصطفی احمدوند