نویسنده = ���������������� ��������
بررسی نگرش روستاییان به مقولۀ مشارکت در روستاها با هدف کاهش محرومیت در شهرستان رومشگان

دوره 8، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 63-90

10.22111/gaij.2018.3626

احمد رومیانی؛ دکتر علی اکبر عنابستانی؛ مرضیه هادی پور


ارزیابی و مکان‌یابی فضای سبز شهری مورد شناسی: منطقه 11 شهر تهران

دوره 4، شماره 12، مهر 1393، صفحه 169-186

10.22111/gaij.2014.1673

دکتر محسن احد نژاد روشتی؛ حیدر صالحی میشانی؛ لیلا وثوقی راد؛ احمد رومیانی