نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وضعیت شاخص‌های ایمنی در پارک‌های منطقه‌ای شهر کرمان

دوره 7، شماره 22، بهار 1396، صفحه 71-84

10.22111/gaij.2017.3017

دکتر براتعلی خاکپور؛ محسن کمانداری؛ سید مصطفی حسینی