نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل پراکنش فضایی هتل‌ها نسبت به جاذبه‌های گردشگری مورد شناسی: شهر شیراز

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 171-182

10.22111/gaij.2016.2707

دکتر محمدحسین سرایی؛ مسعود چهارراهی؛ میثم صفرپور