نویسنده = ������������ �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل فضای عمومی شهری با استفاده از مدل استنتاج منطق فازی (مورد شناسی: ناحیة 1 و 2 شهر زابل)

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 125-146

10.22111/gaij.2017.3481

دکتر اکبر کیانی؛ وحید پاسبان عیسی لو؛ لیلا گهرمیر


2. کاربرد سیستم استنتاج فازی در زمینه سنجش توسعه انسانی مورد شناسی: شهرستان پارس‌آباد

دوره 6، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 1-16

10.22111/gaij.2016.2436

دکتر اکبر کیانی؛ وحید پاسبان عیسی لو؛ احد بدلی؛ رضا کانونی