نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ناحیه‌بندی و تحلیل بارش‌های نواحی مرکزی ایران با استفاده از روش‌های زمین آمار

دوره 7، شماره 22، بهار 1396، صفحه 57-70

10.22111/gaij.2017.2996

دکتر عبدالله فرجی؛ مهدی دوستکامیان؛ فاطمه قهرمانی؛ زهرا ربیعی؛ احسان رشید بیگی