نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین نظری مبانی توسعة میان‌افزا و رویکردهای رویه‌ای آن

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 165-182

10.22111/gaij.2017.3231

امیررضا فرشچین؛ احسان شریفیان؛ دکترمجتبی رفیعیان؛ راضیه رمضانی