نویسنده = �������������� ��������������
سنجش سرمایه‌های معیشتی مناطق روستایی مورد شناسی: شهرستان قصرقند

دوره 10، شماره 37، دی 1399، صفحه 167-186

10.22111/gaij.2020.5961

مجید سعیدی‌راد؛ اسد رازانی؛ محمدتقی رضویان