نویسنده = ������������ �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. آثار تغییرات سطح دریاچۀ مهارلو بر میزان رطوبت و دمای هوای شهر شیراز

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 215-230

10.22111/gaij.2015.1922

دکتر غلامعلی مظفری؛ مهدی نارنگی فرد