نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان ارومیه جهت توسعۀ شهری با استفاده از ANP و GIS

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 47-62

10.22111/gaij.2016.2833

دکترحسین نظم‌فر؛ دکترمیرنجف موسوی؛ احمد آفتاب؛ علی عشقی