نویسنده = ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی راهبرد توانمندسازی حاشیه‌نشینان در بهسازی شهر زابل

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 127-148

10.22111/gaij.2017.3229

دکتر خدارحم بزی؛ دکتر اکبر کیانی؛ عبدالغنی صفرزائی