نویسنده = �������������� �������� ������ ��������
ارزیابی نقش و تأثیر عوامل سیاسی- قانونی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران بر‌اساس تفکر سیستمی

دوره 8، شماره 27، تیر 1397، صفحه 111-128

10.22111/gaij.2018.4093

نرگس حجی‌پناه؛ دکتر سید هادی زرقانی؛ دکتر امید‌علی خوارزمی


ارزیابی شاخص‌‌های فضایی-کالبدی شهر مشهد در راستای تبدیل‌شدن به شهر دوستدار سالمند

دوره 5، شماره 15، مرداد 1394، صفحه 177-196

10.22111/gaij.2015.2078

دکتر سید هادی زرقانی؛ دکتر امید علی خوارزمی؛ لیلا جوهری