نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. آیندهنگری اثرات منطقه‌ای خشک‌‌شدن دریاچۀ ارومیه با رویکرد سیاسی

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 37-54

10.22111/gaij.2018.4089

دکتر امین فرجی؛ مهدی علیان؛ امیر فتحی


2. تحلیل عملکرد مدیریت شهری بر پایة معیارهای پایداری محله‌‌ای در بافت تاریخی شهر یزد

دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 195-214

10.22111/gaij.2017.3389

مهدی علیان؛ دکتر امین فرجی؛ دکتر محمد‌حسین سرائی