نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی تولید و جذب سفر کاربری‌های آموزشی در کلان‌شهر مشهد

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 157-178

10.22111/gaij.2019.4439

محسن رستگار؛ محمد اجزاء شکوهی؛ محمد رحیم رهنما