نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی مدیریت سیاسی فضا درکلان شهرتهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1399

10.22111/gaij.2021.34849.2788

سعید خاتم؛ سیدعباس احمدی؛ محمود واثق؛ هادی ویسی