نویسنده = ��������������������� �������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ظرفیت برد گردشگری ساحلی جزیره کیش

دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 181-200

10.22111/gaij.2015.2170

دکتر سید رضا حسین‌زاده؛ آذر عرفانیان