نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ریسک گزینه‌های تأمین آب مشهد و تعیین اولویت آنها

دوره 7، شماره 22، بهار 1396، صفحه 191-206

10.22111/gaij.2017.3059

احمد قندهاری؛ دکتر کامران داوری؛ دکتر بیژن قهرمان