نویسنده = ���������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. روند تحول کالبدی- فضایی روستاهای پیرامون شهر کاشان طی دورۀ زمانی 1395-1355

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 19-36

10.22111/gaij.2018.4243

محمدعلی صادقی؛ دکتر عباس سعیدی؛ دکتر رحمت‌الله منشی‌زاده؛ دکتر فرهاد عزیزپور


2. پیامدهای کالبدی– فضایی ادغام روستا شهری (نظام مسکن در جماران)

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 85-102

10.22111/gaij.2016.2272

رقیه شمسی؛ دکتر حسن افرخته؛ دکتر فرهاد عزیزپور