نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تحلیل قابلیت‌های توریستم منطقۀ ارسباران

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 131-148

10.22111/gaij.2016.2275

دکتر امید مبارکی؛ مهدی اسلامی