نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی نقش دریای خزر بر وقوع بارش‌های منطقه‌ای در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 153-168

10.22111/gaij.2016.2374

میثم کارخانه؛ دکترعباس مفیدی؛ دکترآذر زرّین