نویسنده = ������������ �������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. برنامه‌ریزی دسترسی غیرفضایی به خدمات بهداشتی-درمانی در شهر مشهد

دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 1-16

10.22111/gaij.2018.3622

مصطفی امیرفخریان؛ دکتر محمدرحیم رهنما


2. تحلیل وضعیت شهر اشنویه به لحاظ شاخص‌های راهبرد توسعۀ شهری (CDS)

دوره 6، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 27-42

10.22111/gaij.2016.2438

دکتر محمدرحیم رهنما؛ بایزید شریفی