نویسنده = ���������� ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و اولویت‌بندی شاخص‌های توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل تحلیل شبکه ANP مورد شناسی: مناطق شهر زنجان

دوره 6، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 143-160

10.22111/gaij.2016.2499

دکتر مسعود صفایی پور؛ سمیرا مرادی مفرد؛ محمدرضا امیری فهلیانی