نویسنده = ����������������� �������� ����������
مطالعۀ مورفولوژی گنبد نمکی دشتی در جنوب بوشهر

دوره 6، شماره 19، تیر 1395، صفحه 181-200

10.22111/gaij.2016.2546

دکتر غلامرضا امینی‌نژاد؛ دکتر سمیرا زندی‌فر؛ دکتر محمد رضا فرودی جهرمی