نویسنده = ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت شاخص‌های ایمنی در پارک‌های منطقه‌ای شهر کرمان

دوره 7، شماره 22، بهار 1396، صفحه 71-84

10.22111/gaij.2017.3017

دکتر براتعلی خاکپور؛ محسن کمانداری؛ سید مصطفی حسینی