نویسنده = ������������ �������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. کاربست تکنیک فرایند تحلیل شبکه‌ای در مکان‌یابی پارک‌‌های جدید مورد شناسی: منطقۀ سه شهر اهواز

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 17-34

10.22111/gaij.2016.2680

سحر حسن پور؛ دکتر عبدالنبی شریفی؛ دکتر محمد بافقی زاده