نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت‌سنجی فضاهای گمشدۀ شهری با رویکرد توسعۀ فضای سبز پایدار مورد شناسی: محلۀ آخوند شهر قزوین

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 109-128

10.22111/gaij.2016.2695

دکتر مهدی زندیه؛ پدرام حصاری؛ سامان تبنا؛ آرزو محتشم