نویسنده = ������������ �������� �����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل تغییر نوسانات دبی و بارش حوضۀ ‌مند

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 129-140

10.22111/gaij.2016.2696

دکتر غلام‏حسن جعفری؛ مهدی دوستکامیان