نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. آینده‌نگاری شهر دوستدار کودک در افق 1410 (مورد شناسی: شهر تبریز)

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 37-54

10.22111/gaij.2020.5712

حسن حکمت‌نیا؛ میرنجف موسوی؛ محمد رسولی؛ شراره سعیدپور