نویسنده = ����������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. سطح بندی و تحلیل تطبیقی درجه توسعه یافتگی مورد شناسی: شهرستان‌های استان کرمانشاه

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 95-112

10.22111/gaij.2016.2836

دکتر فریدون بابایی اقدم؛ فتح الله ویسی ناب؛ خالد علی‌پور