نویسنده = ������������ �������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شاخص‏های مورفوتکتونیک در حوضۀ قانقلی‏ چای

دوره 7، شماره 22، بهار 1396، صفحه 117-132

10.22111/gaij.2017.3032

دکتر غلام حسن جعفری؛ محمدرضا نوروزی