نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. خوانش ترجیحات استفاده‌کنندگان در تجربۀ فضاهای عمومی تجاری شهر اصفهان

دوره 11، شماره 38، بهار 1400، صفحه 167-194

10.22111/gaij.2021.6213

نعیمه السادات ابطحی؛ مجتبی رفیعیان؛ محمود محمدی؛ محمدسعید ایزدی؛ کاوه رشیدزاده