نویسنده = ������������ ����������
ارزیابی جای پای اکولوژیک سیستم‌های حمل‌و‌نقل شهری در کلان‌شهرها مورد شناسی: شهر مشهد

دوره 7، شماره 24، مهر 1396، صفحه 111-124

10.22111/gaij.2017.3384

دکتر یونس غلامی بیمرغ؛ مسعود نقابی؛ مهدی عبدالله زاده؛ محمد قنبری