نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ روند تغییرات سکونت جمعیت در مجموعۀ شهری تهران

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 47-60

10.22111/gaij.2012.698

فروغ خزاعی نژاد؛ دکتر مهدی قرخلو