نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان رضایت‌مندی از کیفیت خدمات سازمان‌های متولی مدیریت محلی روستایی در شهرستان ایجرود (استان زنجان)

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 51-70

10.22111/gaij.2013.1088

دکتر علی‌اکبر عنابستانی؛ دکترحمید شایان؛ رضا خسروبیگی؛ دکتر علی اکبر تقی لو؛ یوسف خدایی


2. ارزیابی اثرات اهداف بخش روستایی برنامۀ چهارم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران در رضایت¬مندی روستاییان (مورد شناسی: دهستان ایجرود)

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 75-88

10.22111/gaij.2012.700

دکتر عبدالله عبداللهی؛ علی اکبر تقیلو؛ عیسی پیری؛ یوسف خدایی؛ رضا عربی