نویسنده = ����������������������������������� �������� ������
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل وضعیت شکل‌گیری شهر نوآور در شهر مشهد با تأکید بر افق 1404

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 1-18

10.22111/gaij.2017.3474

دکتر عطا غفاری‌‌‌گیلانده؛ دکتر امیدعلی خوارزمی؛ دکتر محمدحسن یزدانی؛ دکتر سمیه روشن‌رودی