نویسنده = ������������������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توزیع خدمات عمومی بر‌اساس عدالت اجتماعی (مورد شناسی: شهر سقز)

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 147-170

10.22111/gaij.2017.3482

دکتر غلامرضا ملک‌شاهی؛ صاحبه وکیلی