نویسنده = ���������� ���� ���������� �������� ����������
ارزیابی الزامات پدافند غیرعامل در همجواری صنایع مورد شناسی: کلان‌شهر اهواز

دوره 8، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 217-244

10.22111/gaij.2018.3768

دکتر سعید امان پور؛ دکتر مصطفی محمدی ده چشمه؛ علیرضا پرویزیان